Shtëpia

Informacione për studentët që do regjistrohen në USH për këtë vit akademik

30
Sht

Bashkangjitur gjeni informacionin për Listat e fituesve për fakultet të dytë dhe transferim studimesh FSHE. Viti akademik 2017-2018.

28
Tet

UDHËZIM
                                                 Nr.25, date 27.10.2016
                                                           

10
Tet

Regjistrimi i kandidatëve fitues në raundin e dytë nga ana e sekretarisë do të kryhet në datat 13-16 Tetor.

30
Gsh

Bashkëngjitur gjeni rezultatet përfundimtare të konkursit të pranimit (Cirkuid + kërcim së gjati nga vendi) për Fakultetin e Shkencave të Edukimit.

15
Gsh

Në mbështetje të Ligjit nr.80, dt.22.07.2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor ne institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", udhëzimit të MAS nr.13, date 22.07.2016 "...

Faqet