Shtëpia

Departamenti i Financës dhe kontabilitetit

Prof.as.dr. Elidiana (Pemaj) BASHI : përgjegjëse e departamentit
e-mail : ebashi@unishk.edu.al 

1 Prof.as.dr. Elidiana (Pemaj) BASHI Përgjegjës departamenti
2 Prof.as.dr. Blerta (Spahia) DRAGUSHA  Anëtar
3 Prof.dr. Elez OSMANOVIC Anëtar
4 Prof.dr. Fatbardhë (Molla) BEQIRI Anëtare
5 Prof.as.dr. Ermira (Hoxha) KALAJ Anëtare
6 Lektore e parë Albana (Kullolli) KASTRATI Anëtare
7 Lektore e parë Aurora (Pulti) KINKA Anëtare
8 Lektore e parë Erjolë (Sakti) BARBULLUSHI Anëtare
9 Lektore e parë Kleida (Tufi) HETA Anëtare
10 Lektor i parë Petër SARAÇI Anëtar
11 Lektore e parë Nevila KIRI Anëtare
12 Lektore me MSHK Irsida KOPLIKU Anëtare me kontratë
13 Prof.dr. Sherif BUNDO Pedagog i ftuar
14 Prof.dr. Halit XHAFA Pedagog i ftuar
15 Prof. Asociuar Orfea DHUCI Pedagog i ftuar
16 Lektore e parë Arjeta (Hallunovi) SHPUZA Anëtare e jashtme
17 Lektore e parë Denada (Bushi) HAFIZI Anëtare e jashtme
18 Lektore e pare Eriona VADINAJ Anetare e jshtme
19 Lektore me MSH Alba KRUJA Anëtare e jashtme
20 Lektor me MSH Angjelin MARGJOKAJ Anëtar i jashtëm
21 Lektore me MSH Edlira (Vizi) VAJUSHI Anëtare e jashtme
22 Lektore me MSH Eljona (Muçaj) BIZI Anëtare e jashtme
23 Lektore me MSH Grisilda MARKU Anëtare e jashtme
24 Lektore me MSH Gyzela PIROVIQ Anëtare e jashtme
25 Lektore me MSHBF Jasmina (Çinari) LUGJI Anëtare e jashtme
26 Lektore me MSH Klodiana PERDJA Anëtare e jashtme
27 Lektore me MSH Kozeta (Marku) JANA Anëtare e jashtme
28 Lektore me MSH Nensi KASTRATI Anëtare e jashtme
29 Lektore me MSH Senada SHTERBELA Anëtare e jashtme
30 Lektore me MSH Senada (Kraja) LUKA Anëtare e jashtme
31 Lektore me MSH Sidita (Gushta) BEJTJA Anëtare e jashtme
32 Lektore me MSH Sonila KRUJA Anëtare e jashtme
33 Lektore me MSH Suzana (Kokiçi) SARAÇI Anëtare e jashtme
34 As/lektore Emilia KOLIQI Anëtare e jashtme
35 As/lektore Hare BILALI Anëtare e jashtme
36 As/lektore Meliha (Mustafa) ULQINI Anëtare e jashtme
37 Lektore me MSH Anila GOLEMI Anëtare e jashtme
38 Lektore me MSH Klaudia HAXHARI Anëtare e jashtme

Adresa email-i:

Elidiana BASHI
ebashi@unishk.edu.al

Blerta DRAGUSHA
bdragusha@unishk.edu.al

Elez OSMANI
eosmani@unishk.edu.al

Fatbardhë BEQIRI
fbeqiri@unishk.edu.al

Albana KASTRATI
akastrati@unishk.edu.al

Aurora KINKA
apulti@unishk.edu.al

Kleida HETA
kheta@unishk.edu.al

Erjolë SAKTI
esakti@unishk.edu.al

Petër SARAÇI
psaraci@unishk.edu.al

Ermira KALAJ
ekalaj@unishk.edu.al