Shtëpia

Departamenti i Letërsisë

Profesor i asociuar Vinçens MARKU: Përgjegjës i Departamentit
e-mail : vmarku@unishk.edu.al

1  Prof.as.dr.  Vinçens  MARKU  Pergj. i Departamentit
2  Prof.dr  Alfred  ÇAPALIKU  Anëtar
3  Prof.dr  Eleni  (Çaushi) KARAMITRI  Anëtare
4  Prof.dr.  Ledri  (Kraja) KURTI  Anëtare
5  Prof.as.dr.  Arben  PRENDI  Anëtar
6  Prof.as.dr.  Valbona  KARAKAÇI  Anëtare
7  Prof.as.dr.  Elindë  (Ramadani) DIBRA  Anëtare
8  Docent  Ridvan  DIBRA  Anëtar
9  Lektore e parë   Ermira  (Çaku) ALIJA  Anëtare
10  Lektor i parë  Gëzim  PUKA  Anëtar
11  Doktorante me Ma.  Isida  (Haxhi) HOXHA  Anëtare (seksioni gazetarisë)
12  Doktorant me Ma.  Ardian  HOTI  Anëtar me kontratë (seksioni gazetarisë)
13  Doktorant me Ma.  Ismet  KALLABA  Anëtar me kontratë (seksioni gazetarisë)
14  Lektore e parë  Ardita  (Hysa) REÇI  Anëtare e jashtme (seksioni gazetarisë)
15  Doktorant me Ma.  Sokol  PAJA  Anëtar i jashtëm (seksioni gazetarisë)
16  Lektore  Besara  PODGORICA  Anëtare e jashtme (seksioni gazetarisë)
17  Lektor  Paç  ALIMHILLAJ  Anëtar i jashtëm (seksioni gazetarisë)

 
Adresa e postës elektronike :

 
Eleni KARAMITRI
ekaramitri@unishk.edu.al

Valbona KARAKAÇI
vkarakaci@unishk.edu.al

Alfred ÇAPALIKU
acapaliku@unishk.edu.al

Viçens MARKU
vmarku@unishk.edu.al

Arben PRENDI
aprendi@unishk.edu.al

Elindë (Ramadani) DIBRA
ldibra@unishk.edu.al

Ridvan DIBRA
rdibra@unishk.edu.al

Ermira ALIJA
ealija@unishk.edu.al

Ismet KALLABA
ikallaba@unishk.edu.al

Ardian HOTI

ardian.hoti@unishk.edu.al


Isida HOXHA
ihoxha@unishk.edu.al