Shtëpia

Departamenti i Biologjisë dhe i Kimisë

Prof.as.dr. Ariana Laçej: pergj.departamenti  

e-mail :

1 Prof.as.dr. Ariana (Striniqi) LAÇEJ Përgj.Departamenti (seksioni zoologjisë)
2 Prof.dr. Adem BEKTESHI Rektor (seksioni i kimisë)
3 Prof.dr. Suzana (Kuçi) GOLEMI Dekane (seksioni i kimisë)
4 Prof.dr Irakli BEKA Anëtar me kontratë (seksioni i kimisë)
5 Prof.as.dr. Anila DIZDARI (Mesi)               Anëtare (seksioni i botanikës)
6 Prof.as.dr Rrok SMAJLAJ Anëtar (seksioni i zoologjisë)
7 Prof.as.dr. Marash RAKAJ Anëtar (Drejtor Instituti)
8 Prof. dr. Anila (Xhemollari) NEZIRI Anëtare (seksioni i kimisë)
9 Prof.as.dr. Neira MEDJA (Lezha) Anëtare (seksioni i zoologjisë)
10 Lektore e parë Aurora DIBRA (Sakej) Anëtare (seksioni i botanikës)
11 Prof.as.dr. Violeta (Vekshari) ALUSHI Anëtare (seksioni i zoologjisë)
12 Lektore e parë Nevilë BUSHATI (Çaku) Anetare (asistente kërkimesh në Institut)
13 Prof.dr. Margarita HYSKO Pedagoge e ftuar
14 Prof.as.dr. Silvana (Bardhi) TURKU Pedagoge e ftuar
15 Prof.as.dr. Kostandin HAJKOLA Pedagog i ftuar
16 Lektore e parë Arselida (Mashaj) KOÇI Anëtare e jashtme
17 Lektore e parë Ermira (Isufaj) HOXHAJ Anëtare e jashtme
18 Lektore e parë Hajrije (Neziri) DIBRA Anëtare e jashtme
19 Lektore e parë Lulzime (Kokiçi) DHORA Anëtare e jashtme
20 Lektore e parë Zhaneta MILOTI Anëtare e jashtme
21 Doktorante me dnd. Donalda LAÇEJ Anëtare e jashtme
22 Doktorante me dnd. Julia PREKA Anëtare e jashtme
23 Doktorante me DND Vilma PIROLI Anëtare e jashtme
24 Lektore me DIND Marsida (Tuzi) SULO Anëtare e jashtme
25 Lektore Sidita (Karini) ZAGANJORI Anëtare e jashtme
26 Lektore me DIND Zenilda (Hasandoçaj) ÇILAJ Anëtare e jashtme
27 Lektor i parë PhD Orjon RROJI Anëtar i jashtëm
28 Lektor i parë Gëzim BARA Anëtar i jashtëm

 

 

Register of Species of the Fauna of Albania 2010

(Mollusca,Annelida,Arachnida,Crustacea,Myriapoda,Echinodermata,Agnatha, Pisces,Amphibia,Reptilia,Aves,Mammalia) 

Fjalori latinisht-shqip-anglisht

ANIMAL NAMES IN ALBANIAN *

Prof. Dr. Dhimitër Dhora

BIBLIOGRAFIA E BOTIMEVE TË AUTORIT  1968 – 2011

Prof. Dr. Dhimitër Dhora

 

Adresa e-mail :


Suzana GOLEMI
zgolemi@unishk.edu.alAdem BEKTESHI
abekteshi@unishk.edu.al

Anila DIZDARI (Mesi)
adizdari@unishk.edu.al

Marash RAKAJ
mrakaj@unishk.edu.al

Ariana LAÇEJ
alacej@unishk.edu.al

Aurora DIBRA
a-dibra@unishk.edu.al

Anila NEZIRI
aneziri@unishk.edu.al

Nevila BUSHATI
nbushati@unishk.edu.al

Neira MEDJA
nmedja@unishk.edu.al