Shtëpia

Rektori

Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi" 
Tel/Fax :+355 (2224) 2235

email: rektori@unishk.edu.al

tel : 22800650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Adem BEKTESHI

Rektori është autoriteti drejtues i institucionit të arsimit të lartë, i cili e përfaqëson atë dhe vepron në emër dhe për llogari të tij.