Shtëpia

Departamenti i Gjuhësisë

Profesore e Asociuar  Rrezarta (Hoti) DRAÇINI : përgjegjëse e departamentit 

e-mail : rdracini@unishk.edu.al

1

Prof.as.dr.

Rrezarta

(Hoti) DRAÇINI

Përgjegjëse departamenti

2

Prof.dr.

Artan

HAXHI

Anëtar

3

Prof.dr.

Njazi

KAZAZI

Anëtar me kontratrë 

4

Prof.dr.

Mimoza

PRIKU (Teli)

Anëtare

5

Docente

Bora

(Tarri) LOGU

Anëtare

6

Prof.as.dr.

Orjeta

BAJA (Pashkja)

Anëtare

7

Lektore e parë

Merita

(Hajrulla) HYSA

Anëtare

8

Lektore e parë

Anisa

(Ndoci) KOSTERI

Anëtare

9

Lektore e parë

Aida

(Zaganjori) URUÇI

Anëtare

10

Kërkuese e parë

Zamira

(Xheladini) SHKRELI

Anëtare

11

Lektore e parë

Rezearta

MURATI 

Anëtare

12

Lektor i parë

Erzen

KOPERAJ

Anëtar

13

Profesor emeritus

Tomor

OSMANI

Pedagog i ftuar

 14

 Profesor emeritus

 Tefë  TOPALLI  Pedagog i ftuar

15

 Prof.as.dr. Haredin  XHAFERI Pedagog i ftuar

16

Lektore e parë Irida (Muka) HOTI Anëtare e jashtme

17

Lektore e parë Besarta QALLIAJ Anëtare e jashtme

 

 

Adresat e postës elektronike :

Mimoza PRIKU

mteli@unishk.edu.al

Tomor OSMANI

t-osmani@unishk.edu.al 

Njazi KAZAZI
njkazazi@unishk.edu.alRezearta MURATI
rmurati@unishk.edu.al


Orjeta BAJA
obaja@unishk.edu.al


Rrezarta DRACINI
rdracini@unishk.edu.al


Merita HYSA
mhysa@unishk.edu.al


Erzen KOPERAJ
ekapera@unishk.edu.al


Anisa KOSTERI
akosteri@unishk.edu.al