Shtëpia

Departamenti i të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane

Dr. SENADA REÇI,  përgjegjëse e Departamentit
e-mail :  sreci@unishk.edu.al

1. Lektor i parë Senada REÇI Përgj.Departamenti sreci@unishk.edu.al
2. Lektor i parë Roland DODANI Dekan me PhD rdodani@unishk.edu.al
3. Doktorante me Ma. Arenca TRASHANI Anëtar atrashani@unishk.edu.al
4. Lektore me Ma. Rosalba BASHO Anëtare rbasho@unishk.edu.al
5. Lektore e parë Eugena BISHA Anëtare ebisha@unishk.edu.al
6. Lektore e parë Merisë RUKAJ Anëtare mrukaj@unishk.edu.al
7. Prof.as.dr. Endri PAPAJORGJI Pedagog i ftuar   

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).