Shtëpia

Departamenti i Historisë

Përgjegjës  departamenti : Prof.as.dr. Simon LUFI
e-mail : slufi@unishk.edu.al                                                                                                                                            

1 Profesor i Asociuar Simon LUFI Përgjegjës Departamenti
2 Profesor i Asociuar Rokin DABERDAKU zv.Dekan
3 Profesore e Asociuar. Paulina (Kabashi) HOXHA Anëtare
4 Profesore e Asociuar Nertila (Haxhija) LJARJA Anëtare
5 Lektore e parë Bendis (Kraja) SHQARRI Anëtare
6 Doktorant + Ma. Eduard NDRECA Anetar
7 Lektore + Ma. Sereta (Zaganjori) KOPERAJ Anëtare
8 Prof.dr. Bajram XHAFA Pedagog i ftuar
9 Profesore e Asociuar Pranvera (Dibra) TELI Pedagoge e ftuar
10 Profesor i Asociuar Muhamet BELA Pedagog i ftuar
11 Lektor i parë Marsel NILAJ Anëtar i jashtem
12 Doktorant me Ma. Anelmo SPAHIJA Anëtar i jashtëm

Adresat e postës elektronike :

email address :

Paulina HOXHA
phoxha@unishk.edu.al

Bajram XHAFA
bxhafa@unishk.edu.al

Nertila LJARJA
nljarja@unishk.edu.al

Bendis KRAJA
bkraja@unishk.edu.al

Rokin DABERDAKU
rdaberdaku@unishk.edu.al

Sereta KOPERAJ
skapera@unishk.edu.al

Eduart NDRECA
endreca@unishk.edu.al>