Shtëpia

Shkencat Shoqërore

Fakulteti i Shkencave Shoqërore ka aktualisht 4 degë : Gjuhë-Letërsi, Histori, Gjeografi dhe Gazetari e komunikim. Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare :

  • "Bachelor në Gjuhë - Letërsi",
  • "Bachelor në Histori",
  • "Bachelor në Gjeografi "
  • "Bachelor në Gazetari e Komunikim".

 

    Cikli i dytë i studimeve (Master i shkencave)

  • Master i Shkencave në "Studime të thelluara gjuhësi"
  • Master i Shkencave në "Studime albanologjike"
  • Master i Shkencave në "Etnokulturë e letërsi shqipe"
  • Master i Shkencave në "Studime Regjionale në Gjeografi"
     

 

Cikli i tretë i studimeve   ( DOKTORATURË )

Diplomë për gradën shkencore "Doktor" (Dr) në "Gjuhë Shqipe"

Fakulteti në përbërjen e tij ka 4 departamente (i Gjuhësisë, i Letërsisë, i Historisë dhe i Gjeografisë) dhe Institutin e Studimeve Albanologjike.

Në fakultet japin mësim 39 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 6 profesorë, 11 profesorë të asociuar, 2 docenta, 14 lektorë të parë, 5 doktorantë, 1 pedagoge me master të nivelit të dytë.

18 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 2 profesor emeritus, 2 profesorë, 3 profesorë të asociuar, 5 lektorë të parë, 2 doktorantë, 4 lektorë.     

 

  

 

 

 

 

 

 

Dekan Profesor doktor Mimoza PRIKU  

 

e-mail :  mpriku@unishk.edu.al :    tel. 22800655

 

zv.Dekan : Prof.as.dr. Rokin DABERDAKU

e-mail : rdaberdaku@unishk.edu.al

 

Sekretare e Dekanit :             Doriana (Shpori) DEDA

e-mail : dorianadeda@unishk.edu.al :      tel. 22800655

 

Sekretare mësimore :           Ardjana (Kullolli) LOKU

e-mail : aloku@unishk.edu.al     tel: 22800655

 

 

Sekretare mësimore :            Vjola (Dizdari) SAITI

e-mail : vjoladizdari@unishk.edu.al    tel:22800655

Raporti i Vlerësimit të Brendshëm

Faqja e fakultetit të Shkencave Shoqërore për E-Learning