Shtëpia

Departamenti i Fizikës

Docent Zenel LOHJA : përgjegjës departamenti
e-mail : zlohja@unishk.edu.al   ;  

1 Docent Zenel LOHJA Përgj.departamenti
2 Prof.dr. Enver HOXHAJ Anëtar me kontratë
3 Prof.as.dr Florian MANDIJA Anëtar
4 Lektore me msc. Suela SERANI Anëtare
5 Lektore me msc.  Klotilda NIKAJ                         Anëtare e jashtme
6 Lektore me msc. Senada JUBICA Anëtare
7 Prof.as.dr. Shpresa (Ahmetaga) TEMALI pedagoge e ftuar
8 Lektore Raimonda (Garuci) DIBRA anëtare e jashtme

Adresa e-mail : 
Shpresa TEMALI
shtemali@unishk.edu.al

Enver HOXHAJ
enhoxhaj@unishk.edu.al
hoxhaj_e@yahoo.com


Zenel LOHJA
zlohja@unishk.edu.al

Florian MANDIJA
fmandija@unishk.edu.al
    Projekt: Teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit në mbështetje të procesit të edukimit shkencor.