Shtëpia

Departamenti i Mësuesisë

Dr. Eranda (Halluni) Bilali : përgjegjëse Departamenti
e-mail : ebilali@unishk.edu.al 

1 Lektore e parë Eranda (Halluni) BILALI Përgj.Departamenti
2 Prof.as.dr. Fatmir  VADOHEJ Anëtar
3 Prof.as.dr. Agim KADILLARI Anëtar
4 Docent Mirjame (Rusi) TAIPI Anëtare me kontratë
5 Docent Roland GULI Anëtar
6 Lektor i parë Mehdi KRONI Anëtar
7 Lektore e parë (Ph.D) Esmeralda (Hoti) DANI Anëtare
8 Lektore e parë Rina (Gera) MUKA Anëtare
9 Pedagog pa gradë Kujtim PELINKU Anëtar
10 Lektor Andi HILA Anëtar
11 Lektore Mimoza (Rama) RAKAJ Anëtare
12 Profesor emeritus Vehbi HOTI Pedagog i ftuar
13 Prof.as.dr. Mid'hat HOXHA Pedagog i ftuar
14 Lektore e parë Pranvera (Puka) KRAJA Anëtare e jashtme
15 Doktorante+Ma. Ermira SHIROKA Anëtare e jashtme
16 Lektore me MSH. Alketa (Gjyrezi) TROSHANI Anëtare e jashtme
17 Lektor me MSH. Artan ZYLAJ Anëtar i jashtëm
18 Lektore me MSH Arnisa BUSHATI Anëtare e jashtme
19 Lektore me MSH Dea KRAJA Anëtare e jashtme
20 Lektore me MSH Marinela (Pjetri) LAJTHIJA Anëtare e jashtme
21 Lektore me DND Nevila (Sakti) LINI Anëtare e jashtme
22 Lektor me MSH Faton  GJURGJEJ Anëtar i jashtëm
23 Asistente Arjana (Hasani) BACI Anëtare e jashtme
24 Asistente Elira (Velikaj) SMAKAJ Anëtare e jashtme