Shtëpia

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik ka në përbërjen e tij tri degë : Administrim - Biznes, Financë - Kontabilitet dhe Turizëm.

Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare :

  • "Bachelor në Administrim - Biznes"
  • "Bachelor në Financë - Kontabilitet"
  • "Bachelor në Turizëm".

Cikli i dytë i studimeve (Master profesional) në :

  • Master Profesional në "Finance-Banke"
  • Master Profesional në "Administrim-Biznes"
  • Master Profesional në "Trashegimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmit"

Cikli i dytë i studimeve (Master i shkencave) në :

  • Master i Shkencave në "Financë"
  • Master i Shkencave në "Kontabilitet"
  • Master i Shkencave në "Administrim-Biznes"
  • Master i Shkencave në "Turizëm të Qëndrueshëm"

 

Fakulteti ka tre departamente : të Administrim - Biznesit, Financë-Kontabilitetit dhe të Turizmit.  

Në këtë fakultet japin mësim 32 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 4 profesorë, 7 profesore të asociuara, 17 lektorë të parë, 1 doktorante dhe 3 lektorë me MSH.  

56 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 2 profesorë, 1 profesor i asociuar, 6 lektorë të parë, 5 doktorantë, 39 pedagogë me MSH, MND, DND ose DIND, 3 lektore dhe/ose asistent pedagoge.

Duke klikuar mund të shfrytëzoni platformën e kërkimit ECONBIZ

Master Courses Offered in English

Fakulteti Ekonomik partner në projektin TEMPUS.

Fakulteti Ekonomik partner ne projektin Tem​pus EUREQA

Dekan : Prof.as.dr. Blerta (Spahia) DRAGUSHA

e-mail :   bdragusha@unishk.edu.al 
tel.: 429 - 74

zv,Dekan : Prof.as.dr.Albana (Begani) BORIÇI

e-mail : aborici@unishk.edu.al

Sekretare e Dekanit : Fatbardha   (Meraja) MYRTJA  
e-mail :   fmyrtja@unishk.edu.al      tel. 429 - 74

Sekretare mësimore :

Borana  (Sinani) GJYLBEGAJ  
e-mail :   bgjylbegu@unishk.edu.al        

 

Alketa (Berdaku) HOTI

e-mail : a-hoti@unishk.edu.al                          tel : 429 - 74 

Fakulteti Ekonomik partner në projektin TEMPUS

Raporti i Vlerësimit të Brendshëm

Faqja e departamentit te Ekonomikut per E-Learning