Shtëpia

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës ka aktualisht 7 programe studimit :
Matematikë, Informatikë, Fizikë, Biologji - Kimi, Infermieri e përgjithshme, Infermieri - Mami, Infermieri - Fizioterapi.
 
Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare :
  • " Bachelor në Matematikë",
  • " Bachelor në Informatikë",
  • " Bachelor në Fizikë",
  • " Bachelor në Biologji - Kimi",
  • " Bachelor në  Infermieri e përgjithshme",
  • " Bachelor në Fizioterapi"
  • " Bachelor në Infermieri - Mami"

Cikli i dytë i studimeve (Master profesional) në       

  • Master Profesional në "Psikologji shëndeti"                                                                                                            

Cikli i dytë i studimeve (Master i shkencave) në

  • Master i Shkencave në "Biologji mjedisore"

Fakulteti ka katër departamente (të Matematikës, të Fizikës, të Biologji - Kimisë dhe të Infermierisë) dhe Institutin e studimeve të ujrave të rajonit të Shkodrës.
Në fakultet japin mësim 42 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 5 profesorë, 10 profesorë të asociuar, 4 docentë, 8 lektorë të parë, 5 doktorantë, 9 pedagogë me master të nivelit të dytë dhe 1 lektor. 
131 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 3 profesorë, 3 profesorë të asociuar, 1 docente, 16 lektorë të parë, 9 doktorantë, 56 pedagogë me MND, DND ose DIND, 43 udhëheqës praktikash profesionale.

Dekan : Prof.dr. Suzana (Kuçi) GOLEMI
e-mail : zgolemi@unishk.edu.al 
tel. 22800654

 

zv.Dekan : Brunilda (Bajrami) LUFI

e-mail : blufi@unishk.edu.al

Sekretare e Dekanit : Rudina  (Bushati) MERAJA 
e-mail :  rmeraja@unishk.edu.al      tel. 022 800 654

Sekretare mësimore :  Endrita DIZDARI dhe Natalina  (Palaj) PLANI
e-mail : edizdari@unishk.edu.al           e-mail : nplani@unishk.edu.al     tel : 22800654 

Web Site i Fakultetit të Shkencave Natyrore.

Faqja e fakultetit të Shkencave Natyrore per E-Learning 

 

 

The UML, ERD and user story tools are made available to University of Shkodra, "Luigj Gurakuqi" by the Academic Training Partner Program from Visual Paradigm for educational use.