Shtëpia

Departamenti i Romanistikës

Prof.as.dr. Eliana (Bala) LAÇEJ : përgjegjëse e departamentit 
e-mail : elacej@unishk.edu.al 
                                                                                                                                     

1 Profesore e asociuar Eliana  (Bala) LAÇEJ  Përgj.departamenti
2 Profesore e Asociuar Dhurata (Nuta) HOXHA Anëtare
3 Profesore e Asociuar Alma (Dibra) HAFIZI Anëtare
4 Profesore e Asociuar Angjelina (Nenshati) SHLLAKU Anëtare
5 Lektore italiane Caterina ZEDDE Anëtare
6 Lektore e parë Alva DANI (Halluni) Anëtare
7 Lektore e parë Lindita KAZAZI (Sokoli) Anëtare
8 Lektore e parë  Aterda (Zaganjori) LIKA Anëtare
9 Lektore e parë Drita (Ferhati) BRAHIMI Anëtare
10 Lektore e parë Karmen LAZRI                              Anëtare
11 Lektore + Ma. Ingrit TIRANA Anëtare
12 Lektore  Edvalda (Çaku) KUÇI Anëtare e jashtme
13 Lektore me Ma. Emanuela (Maknori) SHYTI Anëtare e jashtme
14 Lektore  Ermira (Halluni) ALIBALI Anëtare e jashtme
15 Lektore Majlinda (Muçina) ZOGA Anëtare e jashtme
16 Lektore me Ma. Vjollca MESI Anëtare e jashtme
17 Lektore me Ma. Admira BRAHJA (Demaj) Anëtare e jashtme
18 Lektore me Ma. Dea (Temali) KARAKAÇI Anëtare e jashtme
19 Lektore me Ma. Esmeralda ADEMI Anëtare e jashtme
20 Lektore Arita (Laçej) MJETAJ Anëtare e jashtme
21 Lektore Armela TAFILICA (Beqiri) Anëtare e jashtme
22 Lektore Deana ALIBALI Anëtare e jashtme
23 Lektor Klodian KOVAÇI Anëtar i jashtë
24 Lektore Arminda (Halili) HOTI Anëtare e jashtme
25 Lektore Magdalena (Lacaj) HAXHI Anëtare e jashtme
26 Lektore Ajkuna MARTINI Anëtare e jashtme


 
Adresat e  postës elektronike :

Dhurata HOXHA

dh-hoxha@unishk.edu.al

Angjelina SHLLAKU

ashllaku@unishk.edu.al

Alma HAFIZI

ahafizi@unishk.edu.al

Lindita KAZAZI

lindita.kazazi@unishk.edu.al

Eliana LAÇEJ

elacej@unishk.edu.al

Aterda LIKA

alika@unishk.edu.al

Alva DANI

adani@unishk.edu.al

Karmen LAZRI

klazri@unishk.edu.al

Drita BRAHIMI

dbrahimi@unishk.edu.al  


Tutorial per Word 2007