Shtëpia

Departamenti i Psikologjisë dhe i Punës Sociale

PhD. Visar Dizdari : përgjegjës Departamenti

e-mail : vdizdari@unishk.edu.al                                                                                                                                                  

1

Lektor i parë (Ph.D)

Visar  DIZDARI Përgj.Departamenti

2

Prof.as.dr.

Fatbardha

(Saraçi) OSMANAGA

Anëtare

3

Lektore e parë

Brilanda

(Hasi) LUMANAJ

Anëtare

4

Lektore e parë

Marilda

JANÇE

Anëtare

5

Lektor i parë

Arben

HOTI

Anëtar

6

Lektore e parë

Lediana

XHAKOLLARI

Anëtare

7

Doktorante + Ma

Edit

LEZHA

Anëtare

8

Doktorante + Ma.

Bujanë

TOPALLI

Anëtare

9

Lektore e parë

Elona

HASMUJAJ

Anëtare

10

Lektore e parë

Galsvinda

(Fili) BIBA

Anëtare

11

Lektore e parë

Adelina

(Bylyku) KAKIJA

Anëtare me kontratë 

 12  Doktorante + MSH  Abla  XHAFERI

Anëtare e jashtme

13

Doktorant + Ma.

Fatjon

TAIPI

Anëtar i jashtëm

14

Doktorante + Ma.

Fatjona

HAKA

Anëtare e jashtme

15

Doktorante + Ma.

Ingrit

LUANI

Anëtare e jashtme

16

Doktorante + Ma.

Jeta

XHABIJA

Anëtare e jashtme

17

Doktorante + Ma.

Kilda

(Çela) GUSHA

Anëtare e jashtme

   18 Doktorante + MSH   Marsida      (Salihi) TAFILICA

   Anëtare e jashtme

19  Doktorante + Ma.  Migena   SELÇETAJ

 Anëtare e jashtme

20

Doktorante + Ma.

Romina

DEDI

Anëtare e jashtme

21

Doktorant + Ma.

Shkëlqim

OSMANI

Anëtar i jashtëm

22 Lektore me DND  Arjona GJOKA

Anëtare e jashtme

23 Lektore me MSH Edina (Isufi) LESHA

Anëtare e jashtme

24

 Lektore me DND Ershela (Bilali) LIKA Anëtare e jashtme
25 Lektor me Postmaster Leonard HILA

Anëtar i jashtëm

26

Lektore me MSH Megi SHLLAKU Anëtare e jashtme

27

Lektore me MSH Migena (Haxhi) BURRJA Anëtare e jashtme

28

Lektore me DND Suela NDOJA Anëtare e jashtme
29 Lektor me MP. Qamil GJYREZI

Anëtar i jashtëm

30 Lektore me MSH Samela (Bajraktari) MUJA

Anëtare e jashtme

31 Lektore me MSH Jasmina (Zaganjori) ADEMI

Anëtare e jashtme