Shtëpia

Departamenti i Infermierisë

Docent Emiljano PJETRI : Përgjegjës i Departamentit
e-mail : epjetri@unishk.edu.al 

1 Docent Emiljano PJETRI Përgj.departamenti
2 Profesore e Asociuar Zamira SHABANI Anëtare CV
3 Docent Julian KRAJA Anëtar
4 Docent Valbona (Doniku) DIBRA Anëtare
5 Lektore e parë Irena (Shestani) SHALA Anëtare
6 Lektore me master  Luljeta (Lesi) JAKU Anëtare
7 Lektore me master Vera (Gjinaj) ASLLANI  Anëtare
8 Lektore me master Silvana (Hotaj) BELISHA Anëtare
9 Lektor me master Sebastjan MJEKAJ Anëtar me kontratë
10 Lektor me master Kristian PREÇETAJ Anëtar me kontratë
11 Docent Nertila (Kulla) Podgorica Pedagoge e ftuar
12 Lektor i parë Astrit BECI Anëtar i jashtëm
13 Lektore e parë Amela  BUSHATI Anëtare e jashtme
14 Lektor i parë Dritan BARBULLUSHI Anëtar i jashtëm
15 Lektor i parë Henrrik PRENDUSHI Anëtar i jashtëm
16 Lektore e parë Miranda OSMANI Anëtare e jashtme
17 Lektore e parë Nevila (Tabaku) LULI Anëtare e jashtme
18 Lektor i parë Saimir SELMANAJ Anëtar i jashtëm
19 Lektore e parë Dukata RADOJA Anëtare e jashtme
20 Doktorant Luan BAJRI Anëtar i jashtëm
21 Doktorant Maranaj MARKU Anëtar i jashtëm
22 Lektor me Ma. Adrian  BAJRAKTARI Anëtar i jashtëm
23 Lektor me Ma. Ardjan YMERAJ Anëtar i jashtëm
24 Lektore me Ma. Arketa (Pllumi) GULI Anëtare e jashtme
25 Lektor me Ma. Artan MESI Anëtar i jashtëm
26 Lektore me Ma. Manjola SHPORI Anëtare e jashtme
27 Lektor me DIND Bashkim BALA Anëtar i jashtëm
28 Lektor me DIND Besmir GRIZHJA Anëtar i jashtëm
29 Lektore me DIND Dhurata (Kraja) KUÇI Anëtare e jashtme
30 Lektore me DIND Eridana RUSI (Tuzi) Anëtare e jashtme
31 Lektore me DIND Fatmira (Mithi) TROSHANI Anëtare e jashtme
32 Lektor me DIND Gjon PREÇI Anëtar i jashtëm
33 Lektor me DIND Isuf ÇELA Anëtar i jashtëm
34 Lektore me DIND Lindita (Mekshi) HAXHIJA Anëtare e jashtme
35 Lektore me DIND Lindita MLLOJA Anëtare e jashtme
36 Lektor me DIND Markens SHLLAKU Anëtar i jashtëm
37 Lektore me MSH Sadmira SINANI Anëtare e jashtme
38 Lektor me DIND Shpëtim YMERI Anëtar i jashtëm
39 Lektore doktorante Serfa FAJA Anëtare e jashtme
40 Lektore me DIND Dea KRAJA Anëtare e jashtme
41 Lektore me MP Elsjona (Muhja) QALLIJA Anëtare e jashtme
42 Lektore me MP Mira PUSHIMAJ Anëtare e jashtme
43 Lektore me MSH Zojë CURRI Anëtare e jashtme 
44 Lektor me MSH Aldo GJOKA Anëtar i jashtëm
45 Lektor me MSH Besnik MUSTAFAJ Anëtar i jashtëm
46 Lektor me MSH Ergys SHOSHI Anëtar i jashtëm
47 Lektor me Ma. Gyzelda (Grezda) GJELOSHI Anëtare e jashtme
48 Lektore me DIND Holta DUDA Anëtare e jashtme
49 Lektore me DIND Kledi (Balaj) LAME Anëtare e jashtme
50 Lektore me DIND Lidja ZMIJANEJ Anëtare e jashtme
51 Lektore me DIND Rezarta (Beqiri) BAZHDARI Anëtare e jashtme
52 Lektor master fizioterapi Alfonc BABA Anëtar i jashtëm
53 Lektore me MSH Lizabeta PALOKA Anëtare e jashtme
54 Lektore me MSH Teuta BAJRAKTARI Anëtare e jashtme
55 Lektor, asisten-referent Xhelal SHKRELI Anëtar i jashtëm
56 Asistent-referent Adil SOKOLI Anëtar i jashtëm
57 Asistent-referente Albana (Marleci) ÇULAJ Anëtare e jashtme
58 Asistent-referente Albanë (Vishnja) CUNGU Anëtare e jashtme
59 Asistent-referent Aleksandër BACI Anëtar i jashtëm
60 Asistent-referente Arsa (Kraja) TUFI Anëtare e jashtme
61 Asistent-referent Brilant BOKSI Anëtar i jashtëm
62 Asistent-referente Dhurata (Rama) SELHANI Anëtare e jashtme
63 Asistent-referent Eduard GJONAJ Anëtar i jashtëm
64 Asistent-referent Elis SHEGA Anëtar i jashtëm
65 Asistent-referente Elsa (Gjikolaj) KOPLIKU Anëtare e jashtme
66 Asistent-referent Erjon SUCA Anëtar i jashtëm
67 Asistent-referente Ermira (Barkiçi) ALIBASHI Anëtare e jashtme
68 Asistent-referente Fatjona SULA Anëtare e jashtme
69 Asistent-referente Florinë (Abdyli) HOXHA Anëtare e jashtme
70 Asistent-referente Hyrije (Ulqinaku) HOTAJ Anëtare e jashtme
71 Asistent-referente Jetmira HAMJA Anëtare e jashtme
72 Asistent-referent Klaudio MIRDITA Anëtar i jashtëm
73 Asistent-referente Lavdie ELEZI Anëtare e jashtme
74 Asistent-referente Leze (Leraj) BUNGAJA Anëtare e jashtme
75 Asistent-referente Lindita (Dibra) GOXHO Anëtare e jashtme
76 Asistent-referente Majlinda (Temali) XHANEJ Aëtare e jashtme
77 Asistent-referente Meleqe (Anamali) KUÇI Anëtare e jashtme
78 Asistent-referente Merita (Kaftalli) SHALA Anëtare e jashtme
79 Asistent-referente Mimoza (Kalaj) HASMEGAJ Anëtare e jashtme
80 Asistent-referente Mirela (Trashani) GJONI Anëtare e jashtme
81 Asistent-referente Mirjete KALEJ Anëtare e jashtme
82 Asistent-referent Orald TRUMA Anëtar i jashtëm
83 Asistent-referente Samira (Kroni) KARAKAÇI Anëtare e jashtme
84 Asistent-referent Sandokan PLAVA Anëtar i jashtëm
85 Asistente-referente Suela KOPLIKU Anëtare e jashtme
86 Asistent-referent Sytki HAMJA Anëtar i jashtëm
87 Asistent-referente Teuta (Muraj) DAIJA Anëtare e jashtme
88 Asistent-referente Teute (Topalli) SHKRIVANI Anëtare e jashtme
89 Asistent-referent Trifon MALOCAJ Anëtar i jashtëm
90 Asistent-referente Valbona (Reçi) OSMANAGA Anëtare e jashtme
91 Asistent-referente Valmira (Bullaj) BOKSI Anëtare e jashtme
92 Asistent-referente Vidë GJONI Anëtare e jashtme
93 Asistent-referente Elizabeta LLESHI Anëtare e jashtme
94 Asistent-referent Ilir DIZDARI Anëtar i jashtëm
95 Asitent-referent Stvi BALA Anëtar i jashtëm
96 Asistente-referente Vesna BULAJ Anëtare e jashtme
97 Asistente-referente Xhorxhina FRROKU Anëtare e jashtme

 
Adresa e-mail :

Julian KRAJA
jkraja@unishk.edu.al

Zamira SHABANI
zshabani@unishk.edu.al

Luljeta JAKU
ljaku@unishk.edu.al

Nertila PODGORICA
npodgorica@unishk.edu.al

Vera GJINAJ
vgjinaj@unishk.edu.al

Emiljano PJETRI
epjetri@unishk.edu.al

Valbona DIBRA
vdibra@unishk.edu.al