Shtëpia

Departamenti i Arteve

z.Ergys PIRANI : përgjegjës i Departamentit
e-mail : epirani@unishk.edu.al

1 Lektor Ergys PIRANI Përgjegjës Departamenti
2 Profesore e asociuar Ikbale (Kalaja) BUSHATI Anëtare
3 Doktorant + Ma. Amir XHAKOVIQ Anëtar
4 Lektor i parë (Ph.D) Klevis GJERGJI Anëtar
5 Lektor i parë Rubin MANDIJA Anëtar
6 Lektore Erëmirë (Kraja) JAHJA Anëtare
7 Lektore Nirvana (Bushati) BAJA Anëtare
8 Lektor Sidi KANANI Anëtar
9 Lektore Xheneta (Jaupi) KADILLARI Anëtare
10 Profesor Zef ÇOBA pedagog i ftuar
11 Lektor i parë Edmir BALLGJATI Anëtar i jashtëm
12 Lektor Artan MAKU Anëtar i jashtëm
13 Lektore Denisa BRAHIMI Anëtare e jashtme
14 Lektore Alkida BOSHNJAKU Anëtare e jashtme
15 Lektore Besarta GJATOJA Anëtare e jashtme

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).