Shtëpia

Bashkepunimet

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" ka siguruar lidhje të ngushta bashkëpunimi me universitete të vendeve të huaja, me institucione, me fondacione dhe me shoqata e organizata të ndryshme. Në këtë kuadër, ai ka nënshkruar një seri marrëveshjesh, akordesh dhe protokolle bashkëpunimi në fusha me interes të përbashkët. USH ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me:

 • Tehcnical University of Ostrava, Faculty of Economics - 01.06.2016
 • Universitetin e Piemonte Orinetale –UPO - 20.10.2016
 • Kolegjin e Gjilanit - 14.07.2016
 • Shoqatën “Geroge C. Marshall“, Shqiperi - 29.06.2016
 • Istituto Universitario di Studi Europei - 11.01.2016
 • U.of Information Science and Technology, “St. Paul the Apostle“ Macedonia 04.04.2016
 • Universitetin e shkencave të Aplikuara të Vidzemes, Lituani 15.01.2016
 • Scuole Civiche di Milano - Prill 2016
 • SDMI, Sustainable Development Management Institute - 15.07.2015
 • Universiteti i Osijek, Croatia - 29.05.2015
 • U. Education for Busines and Technology Kosovo - 29.05.2015
 • Kolegji Internacional Prizren - 14.04.2015
 • U. Zenica, Bosnia and Herzegovina - 10.02.2015
 • Seconda Universita degli Studi di Napoli - 29.07.2015
 • Universiteti i Mitrovices “Isa Buletini“ - 02.11.2015
 • Pledge to Peace, Bruxelles - 09.12.2015
 • School of Advanced Social Studies, (Nova Gorica) 11.06.2015
 • Mediterranea Libera Universita Popolare - 15.12.2014
 • Univerisiteti “Aldo Moro“, Bari, Italia - 12.02.2014
 • AICA-Associazione Nazionale per la Formazione e l’Orientamento, ANFOR - 09.07.2014
 • Consortium Universitar Mesdhetar-African , CUAM - 20.01.2014
 • Universiteti i Gjakoves - 10.04.2014
 • Preschool Teachers Training College , Kikinda, Serbi - 14.03.2014
 • Universiteti i Zagrebit, Kroaci - 21.01.2014
 • Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Informatikes Varazdin - 30.05.2014
 • Universiteti i Varshavës, Poloni 27.06.2012.
 • Universiteti i Agorës, Romani 07.06.2011.
 • Universiteti i Bicocca, Itali 18.04.2011,
 • Konferenca e Rektorëve të Universiteteve të Rajonit të Alpeve dhe Adriatikut (AARC), 14.05.2011,
 • Universiteti i Padovës, Itali 25.11.2010,
 • Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës 28.10.2010,
 • Aleanca e Universiteteve te Europes Qendrore- Lindore. 23.09.2010,
 • Libera Facolta di Scienze Turistiche, Itali 27.05.2010,
 • Metropolitan State college of Denver 03.05.2010,
 • Universitetin e Beogradit (Serbi) 19.03.2010,
 • Universitetin e Petrosanit (Romani) 11.06.2009,
 • Universitetin e Gaziantiep (Republika Turke) 08.05.2009, rinovuar 04.02.2013
 • Universiteti i Saint - Etienit (Francë) 21.10.2008,
 • Universitetin "Karl Franzens" të Gracit - 1993, marrëveshja ripërtërihet më 19.05.2014
 • Universitetin e Klagenfurtit (Austri) - 1998 - Kjo marrëveshje është rinovuar me 25.09.2009,
 • Sandhills Comunity College në Karolinën e Veriut (SHBA) - marrëveshja e nënshkruar më 28.10.2013,
 • Universitetin e Firences (Itali) - 2002 , marrëveshja ripërtërihet më 04.12.2013,
 • Universitetin Agder (Norvergji)- 2007,
 • Universitetin e Parmës (Itali) - 2007,
 • Universitetit të Sarajevës (Bosnje - Hercegovinë) - 2007,
 • Universitetin e Pizës (Itali) - 2006,
 • Universitetit të Peçit (Hungari) - 2006,
 • Universitetin e Prishtinës (Kosovë) - 2005,
 • Universitetin e Podgoricës (Mali i Zi) - 2004, rinovuar 21.01.2014
 • Universitetin e Bolonjës (Itali) - 1994.

Bashkëpunim midis Universitetit të Shkodrës dhe Universiteteve apo institucioneve të huaja homologe mbështetet në disa drejtime, ku më kryesoret janë : mobilitet të stafit akademik për shkëmbim experience, dokumentacioni e literature (sidomos në kuadrin e implementimit të Procesit të Bolonjës), organizim të aktiviteteve të përbashkëta, mbështetje në kualifikimin e stafit akademik, hartim dhe zbatim të projekteve të përbashkëta, organizim të konferencave apo aktiviteteve të përbashkëta shkencore, mobilitet të studentëve etj. E një rëndësie po kaq të madhe është edhe pjesëmarrja e USH në projekte dypalëshe apo shumëpalëshe. Kështu Universiteti i Shkodrës gjatë këtyre viteve të fundit ka qenë apo vazhdon të jetë pjesëmarrës në disa projekte, ku më kryesorët përmendim:

 • Projekti Erasmus Mundus External Cooperation me titull "BASILEUS" Projektin "Progetto Albania" (1995 - 2005). Ky projekt u drejtua dhe u financua nga Rajoni i Toskanës (Itali) me pjesëmarrjen e Universitetit të Firences, MURST, FORMEZ, INDIRE, UNOPS- PASSARP, MAE. Konferenca e Rektorëve Gjermanë dhe Universiteti i Heilderbergut financuan projektin "Studimi i ekosistemit të Liqenit të Shkodrës". Ky projekt ka një natyrë të mirëfilltë shkecore në fushën e mjedisit dhe realizohet përmes bashkëpunimit ndërmjet Universitetit të Shkodrës, Universitetit të Gracit, Universitetit të Podgoricës dhe Universitetit të Heilderbergut (Gjermani). Universiteti i Shkodrës, pas aplikimeve të bëra në rrjetet CEEPUS, që në vitin 2005 e në vazhdim është anëtarësuar në dy rrjete : Fakulteti i Shkencave Shoqërore : - CII-RO-0014-02-0607 - Ro 130/ Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education. - CII-CZ-0029-02-0607 - Idea of Europe in European Culture, History and Politic. Fakulteti Ekonomik : - CII-At-0068-02-0607 - Amadeus Kontribut të rëndësishëm kanë dhënë edhe Fondacioni SOROS (me bursa dhe asistencë teknike e financiare), DAAD-i, Fondacioni "Madonnina del Grappa" i Firences (për krijimin e Qendrës së Shtypshkrimit të Universitetit, hapjen e degës së Fizioterapisë e në shumë drejtime të tjera) etj.

Projektet Tempus të viteve të fundit janë:

 • Projekti Tempus JEP - 15054 2000 "Modeli i gjyqtarit europian", që zgjati dy vjet 2000 - 2002 dhe kishte si qëllim trajnimin e gjyqtarëve. Në këtë kurs u trainuan 30 gjyqtarë nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina dhe Maqedonia
 • Projekti Tempus IB JEP - 17018 - 2002 "Public Administration and Management in Shkoder" (PAMS)
 • 2005- “Tempus Project, CH-RO-0014-02-0607-Ro 130 -Borders and Borderlines in Cultural Anthropology” in the university education. The faculty of Social sciences, University of Shkodra.
 • 2005- Tempus Project CH-0029-02- 060 7- Idea of European Culture, History and Politic. The faculty of Social Sciences, University of Shkodra.
 • Tempus Joint Project ETF-JP-00199-2008 , 144703-TEMPUS-1-2008-1-BA-TEMPUS-JPCR- “See Doctorial Studies in Mathematical Sciences”
 • Tempus Joint Project, ETF-JP-00442-2008 144949-TEMPUS-1-2008-1-AT-TEMPUS-JPCR- “Example of excellence for joint (Degree) Programme Development in South- Eastern Europe”
 • TEMPUS-JPGR 517097-TEMPUS-1-2011-1-BA, University of Shkodra, Quality in Research
 • TEMPUS-JPCR 517471-TEMPUS-1-2011-1-IT, University of Shkodra, “Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries (CHTMBAL)
 • Tempus-“530243-TEMPUS-1-2012-ES-Tempus –SMHES., University of Shkodra, Developing third mission activities in Albanian Universities,
 • Tempus, 530631-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-JPGR, University of Shkodra, Empowering universities to fulfil their responsibility for quality assurance (EUREQA)
 • Tempus - 544169-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR, University of Shkodra, Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities-
 • Tempus - 544362-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR, University of Shkodra, Sport Professions- Education, Employment, Development in the Balkan Region
 • Tempus - 544257-TEMPUS-1-2013-ME-TEMPUS –JPCR(2013-4538/001-001), University of Shkodra, Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania
 • Erasmus + project, Project reference 573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP-E+CBHE, University of Shkodra, FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration / FINAC

Universiteti i Shkodrës ka nënshkruar marrëveshjeve bashkëpunimi me Universitetet e mëposhtme te huaja në kuadër të programit Credit Mobility (KA1), për shkëmbime të stafit akademik, administrativ dhe studenteve:

 • University of Vechta, Germany 2015-2020,
 • University of Varna Bulgaria, 2015-2020
 • University of Almeiras Spain, 2015-2020
 • University of Prague, Cezch Republic, 2015-2020
 • University of Krakow, Poland, 2015-2020,
 • University of Foro Italico, Italy, 2015-2020
 • University of Ostrava, Cezch Republic, 2015-2020
 • University of Warsaw, Poland, 2015-2020
 • University of Camerino, Italy, 2015-2020