Shtëpia

Departamenti i të Drejtës Civile

Dr. Sander BECI, përgjegjës i Departamentit
e-mail :  sbeci@unishk.edu.al

1. Lektor i parë Sander BECI Përgj.Departamenti sbeci@unishk.edu.al
2. Prof.as.dr. Florian BJANKU Anëtar fbjanku@unishk.edu.al
3. Lektor i parë Idlir DUHANXHI Anëtar iduhanxhi@unishk.edu.al
4. Lektore e parë Yllka RUPA  Anëtare yrupa@unishk.edu.al
5. Lektor i parë Adrian LEKA Anëtar aleka@unishk.edu.al
6. Lektore me Ma. Florida ARRINAJ Anëtare farrinaj@unishk.edu.al
7. Lektore me Ma. Xhuana (Keqaj) ABAZI Anëtare xhuanakeqaj@unishk.edu.al
8. Profesor i Asociuar Endri PAPAJORGJI Anëtar i jashtëm  
9. Lektor me Ma. Envald SEKNAJ Anëtar i jashtëm  

  

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).