Shtëpia

Struktura ndihmëse

Sektori i Burimeve njerëzore :

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: gborici@unishk.edu.al                               

 

 

 Genc Boriçi

 

 

 

 

 

Sektori i Komunikimit,  Marrëdhënieve me jashtë dhe projekteve :                                      

tel.: 00355 22 800 652

e-mail:  erard.unishk@gmail.com

 

 

 Erard Çurçija

 

specialist i marrëdhënieve me jashtë :

 e-mail : l-laca@unishk.edu.al

 

 

 Lidja Lacaj

Drejtoria e Kurrikulave, kërkimit shkencor dhe standardeve :                                              

tel.: 00355 22 800 651

e-mail: gdibra@unishk.edu.al

 

 

 Prof.dr. Gëzim DIBRA

 

 

     

Specialist i kërkimit shkencor :

tel. : 00355 22 800 651

e-mail: jozefbushati@gmail.com

 

 

 Prof.as.dr. Jozef Bushati

 Përgjegjës i kurrikulave dhe kërkimit shkencor :

 e-mail : dmlloja@unishk.edu.al 

     Djana Kastrati

 Specialist i sigurimit të cilësisë :

tel.: 00355 22 800 651

e-mail: jlesha@unishk.edu.al

    Jonida Lesha

 Specialist i botimeve :

 e-mail : arta@unishk.edu.al

      Arta Jubani

 Drejtoria Ekonomike :                                                                    

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: s-hoxha@unishk.edu.al

 

 

Suada MANI

 

 

 

 

 

 Sektori i shërbimeve dhe investimeve :                                  

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: bxhahysa@unishk.edu.al

 

 

Bardhyl Xhahysa

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drejtoria e informacionit dhe e teknologjisë :                                              

tel. 00355 22 800 652

e-mail: v-bushati@unishk.edu.al

 

 

 Virtyt Bushati

 Sektori i menaxhimit të sistemit :

e-mail : afishta@unishk.edu.al

 

 

 Andi Fishta

 Sektori i zhvillimit dhe mirëmbajtjes :           

 e-mail: rovenamesi@unishk.edu.al

 

 

 Rovena Dibra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria Juridike, protokoll-arkivës dhe marrëdhënieve me publikun :                                                                    

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: eshpori@unishk.edu.al

 

 

 

 

 

 

 

Njësia e auditimit :                                                          

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: z-gjurgjej@unishk.edu.al

 

 

Suzana Gjurgjej

 specialist, audit i brendshëm :

 e-mail : reisa.duraj@unishk.edu.al

 

 

 Reisa Duraj

Sektori i protokollit dhe i arkivës :                              

tel.: 00355 222 437 - 76

e-mail: aberisha@unishk.edu.al

 

 

 Ana Berisha

 

 

 

 

 Biblioteka :                                                                         

tel. 00355 22 800 657

e-mail: alida.luka@unishk.edu.al

 

 

Alida Luka