Shtëpia

Departamenti i Administrim-Biznesit

 Prof.as.dr. Ardita (Sokoli) BORIÇI : përgjegjëse e departamentit
e-mail : arborici@unishk.edu.al

1 Profesor i Asociuar Ardita (Sokoli) Boriçi Përgjegjëse e Departamentit arborici@unishk.edu.al
2 Profesor i Asociuar Albana (Begani) BORIÇI zv.Dekan aborici@unishk.edu.al
3 Profesor Doktor Sadije (Kruja) BUSHATI Anëtare me kontratë sbushati@unishk.edu.al
4 Lektore e parë Emirjeta BEJLERI (Memaj) Anëtare  emema@unishk.edu.al
5 Lektore e parë Arjola  (Dergjini) HALLUNI Anëtare adergjini@unishk.edu.al
6 Lektore e parë Brikenë (Kapisyzi) DIONIZI Anëtare bdionizi@unishk.edu.al
7 Lektore e parë Ylvije (Boriçi) KRAJA Anëtare ykraja@unishk.edu.al
8 Lektor i parë Mario ÇURÇIJA Anëtar mcurcija@unishk.edu.al
9 Lektore e parë Nevila (Brahimi) MEHMETAJ    Anëtare nmehmetaj@unishk.edu.al
10 Lektore e parë Alba BERBERI (Mirashi) Anëtare aberberi@unishk.edu.al
11 Doktorante me Ma. Elvisa DRISHTI Anëtare edrishti@unishk.edu.al
12 Lektore e parë             Terezina (Pepa) HILA Pedagoge e ftuar  
13 Lektor i parë Ndriçim ÇIROKA Anëtar i jashtëm  
14 Doktorante me Ma. Blerta (Rrjolli) MJEDA Anëtare e jashtme  
15 Doktorante + Ma. Suela (Ulqinaku) SHPUZA Anëtare e jashtme  
16 Lektore me MBA Albjona (Hoxha) SELIMI Anëtare e jashtme  
17 Lektore me MBA Anila (Gërdoçi) TOÇILLA Anëtare e jashtme  
18 Lektor me MBA Arben HAVERI Anëtar i jashtëm  
19 Lektore me MND Atrida FISHTA Anëtare e jashtme  
20 Lektore me MBA Drilona (Muja) LULI Anëtare e jashtme  
21 Lektore me MF Gladiola (Haxhija) BRAHUSHA Anëtare e jashtme  
22 Lektor me MSH Jetmir MUJA Anëtar i jashtëm  
23 Lektore me MBA Julinda  BALA Anëtare e jashtme  
24 Lektore me MBA Lunida SUKRAJA Anëtare e jashtme  
25 Lektore me MBA Valbona PAJA Anëtare e jashtme  
26 Lektore me MPA Vasilika (Seferaj) ZEKA  Anëtare e jashtme  
27 Lektore me MPA Blerina HALILAJ Anëtare e jashtme  
28 Lektore me MF Luigjina PALUSHAJ Anëtare e jashtme  
29 Lektore me MSH Vjollca (Kinkaj) MUÇAJ Anëtare e jashtme  


 
Adresa e-mail :

Sadije BUSHATI
sbushati@unishk.edu.al

Emirjeta MEMA
emema@unishk.edu.al

Albana BORIÇI
aborici@unishk.edu.al

Arjola DERGJINI
adergjini@unishk.edu.al

Ardita BORIÇI
arborici@unishk.edu.al

Edlira GJURAJ
egjuraj@unishk.edu.al

Ylvije KRAJA
ykraja@unishk.edu.al

Alba BERBERI
aberberi@unishk.edu.al

Nevila MEHMETAJ
nmehmetaj@unishk.edu.al

Mario ÇURÇIJA
mcurcija@unishk.edu.al

Brikene DIONIZI
bdionizi@unishk.edu.al