Shtëpia

Departamenti i Turizmit

Prof.as.dr. Brilanda (Bajrami) BUSHATI : përgjegjëse e departamentit.
e-mail : bbushati@unishk.edu.al

1 Prof.as.dr.    Brilanda        (Bajrami) BUSHATI  Përgj.departamenti bbushati@unishk.edu.al
2 Prof.dr.                    Arjeta (Dibra) TROSHANI Anëtare atroshani@unishk.edu.al
3 Prof.as.dr. Miriam DIBRA   Anëtare mdibra@unishk.edu.al
4 Lektore e parë Alkida HASAJ (Krymbi) Anëtare ahasaj@unishk.edu.al
5 Lektore e parë Romina DHORA (Bushati) Anëtare rdhora@unishk.edu.al
6 Lektor i parë Rudin BEKA                         Anëtar rbeka@unishk.edu.al
7 Lektore e parë Mersida (Bala) MOKÇI Anëtare mbala@unishk.edu.al
8 Lektor me MSH Sead BARAKU Anetar me kontratë  
9 Lektor me DND Arian GJURA Anëtar me kontratë  
10 Lektor i parë Djana (Latifi) BEJKO Anëtare e jashtme  
11 Doktorante + Ma. Arjeta ANAMALI Anëtare e jashtme  
12 Doktorante + Ma. Erkanda KOTRRI Anëtare e jashtme  
13 Lektore me MND Elida BOSHNJAKU Anëtare e jashtme  
14 Lektore me DND Meleke (Xhaferi) STRICA Anëtare e jashtme  
15 Lektor me MSH Renato LUMÇI Anëtar i jashtëm  
16 Lektore me MSH Silvana (Pica) BUSHI Anëtare e jashtme  
17 Lektore me MSH Suida (Anamali) KAZAZI Anëtare e jashtme  
18 Lektore me DND Vitjola ÇAPALIKU Anëtare e jashtme  
19 Lektore Lauresha GJYREZI Anëtare e jashtme  
20 Lektor Fatmir JUKA Anëtar i jashtëm  
21 Lektore Amila GJYREZI Anëtare e jashtme