Shtëpia

Departamenti i të Drejtës Publike e Penale

 Lektor i parë  Gasper KOKAJ:  përgjegjës i Departamentit
e-mail : gkokaj@unishk.edu.al 

1. Lektor i parë Gasper KOKAJ Përgj.Departamenti gkokaj@unishk.edu.al
2. Prof.as.dr. Entela (Hoxhaj) BACI Anëtar enhoxhaj@unishk.edu.al
3. Prof. as. dr. Ilir BERHANI Anëtar iberhani@unishk.edu.al
4. Prof.as.dr. Paulina HOTI Anëtare photi@unishk.edu.al
5. Lektore e parë (PhD) Emanuela FURRAMANI Anëtare efurramani@unishk.edu.al
6. Lektore me Ma. Ermira ÇOBAJ Anëtare ecobaj@unishk.edu.al
7. Profesor i Asociuar Irma BARAKU Anëtare ibaraku@unishk.edu.al
8. Profesor Abdulla ALIU Pedagog i ftuar  
9. Profesor Beqir SADIKAJ Pedagog i ftuar  
10. Lektore me Ma. Koseta ÇOMO Anëtare e jashtme  
11. Lektor me Ma. Vladimir IKONOMI Anëtar i jashtëm  
12. Lektor me Ma. Xhevahir LITA Anëtar i jashtëm  
13. Lektore me Ma. Luljeta ZEFI Anëtare e jashtme  

 

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning