Shtëpia

Mundësi punësimi për Pedagogët e Jashtëm në USH, semestri i parë, Viti akademik 2018-2019

 

  • Dorëzimi i dosjeve të aplikantëve duhet bërë brenda 15 ditëve nga publikimi i njoftimit në faqen zyrtare të USH, tek Departamentet përkatëse. 

 

 

Faqet