Shtëpia

Kanceri, kauze e perbashket

Ne kuader te Dites Nderkombetare per Sensibilizimin kunder Semundjes se Kancerit, Nisma Vullnetare Studentore ne bashkepunim me Fakultetin Shkencave te Natyres organizoi seminarin e hapur me teme "Kanceri, kauze e perbashket". 
 
Ne kete seminar referuan 
Prof. Ass. Dr Zamira Shabani
Dr. Irena Shestani 
Dr. Manjola Shpori
Dr. Daniela Bega
 
Qellimi i seminarit ishte, te sensibilizonim dhe informonim pjesemarresit per te mirat qe na sjelle kryerja e vizitave mjekesore. Kontrolli asnjehere nuk na demton.
 
Ne fund, ne shenje falenderimi per bashkepunimin dhe kontributin e dhene, korrdinatorja e Nismes, dha certifikata per secilen nga referueset. 
Certifikate falenderimi dhe mirenjohjeje per bashkepunimin ne realizimin e ketij seminari mori edhe dekania e Fakultetit te Shkencave te Natyres Prof. Dr Suzana Golemi.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).