Shtëpia

Takim mes delegacionit të Universitetit të Menaxhimit të Varnës Bullgari dhe rektorit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Ditën e mërkurë me datë 19.10.2016 u zhvillua nje takim mes delegacionit të Universitetit të Menaxhimit të Varnës Bullgari i përbërë nga Prof. Todor Radev (President i Universitetit të Menaxhimit të Varnës) dhe zj. Christina Armutlieva (Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë)  dhe rektorit të Universiteti të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Prof.dr. Adem Bekteshi. Ky takim u zhvillua në kuadër të nxitjes së bashkëpunimit mes këtyre dy Universiteteve pas marrëveshjes së firmosur na palët respektive. Kjo marrëveshje është nënshkruar në kuadër të programit Erasmus+ Key Action 1 i cili nxit mobilitetin e stafit akademi dhe të studenteve.

Pas prezantimit që dy rektorët bënë për Universitetet,  bashkëbisedimi u fokusua në fushat dhe mënyrat e bashkëpunimit.  Gjatë takimit Prof.dr. Adem Bekteshi shprehi kënqësinë e tij për këtë bashkëpunim i cili do të përqëndrohet në fushën e ekonomisë dhe informatikës. Më anë të programit  Erasmus+ Key Action 1 do të synohet të nxitet sa më shumë mobiliteti i stafit akademik dhe studenteve.

Me pas delegacioni vazhdoi takimin me pedagogët e Fakultetit Ekonomik ku u shkëmbyen idetë për bashkëpunimin mes Universitetit të Menaxhimit të Varnës dhe stafit të këtij Fakulteti.   

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).