Shtëpia

Përjashtim nga tarifa e shkollimit - USH, viti akademik 2017-2018

Aplikimet e studentëve për përjashtim/reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2017-2018 do të bëhen tek Kryesekretaria e universitetit, pranë fakultetit ekonomik, sipas afatit të parashikuar deri me datë 31.12.2017.

Bashkangjitur gjeni urdhërin për fillimin e procesit të përjashtimit nga tarifa e shkollimit në USH, viti akadmik 2017-2018.

Bashkangjitur gjeni edhe deklaraten dhe formularin e aplikantëve për përjashtim tarifash.

Bashkangjitur dhe urdhërin 327/1 për disa ndryshime në urdhërin 327.


 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).