Shtëpia

Komisioni Institucional i Zgjedhor - KIZ

Rubrikë informuese e Komisionit Institucional  Zgjedhor - KIZ, mbi shpalljen e vendimeve, njoftimeve dhe informacioneve, me qëllim transparencën e zgjedhjeve të datës 20.04.2016

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).