Shtëpia

Informacione mbi bursat e studentëve 2017-2018

Njoftohen të gjithë studentët se, pritja e dokumenteve do te behet çdo dite nga data 18.10.2017 – 18.11.2017, ora 14-00 deri ne oren 18-00 si me poshte:

Fakulteti i shkencave te edukimit                ne Rektorat

Fakulteti ekonomik                                         tek Fakulteti ekonomik

Fakulteti i shkencave shoqerore                  tek Fakulteti i shkencave shoqerore

Fakulteti i drejtesise                                       tek Fakulteti i shkencave shoqerore

Fakulteti i shkencave te natyres                   tek Fakulteti i ekonomik   

Fakulteti i Gjuheve te Huaja                          tek Fakulteti i Gjuheve te Huaja

 

Nuk do te pranohet asnje aplikim pas kesaj date.

 

Bashkangjitur gjeni formularin e aplikimit.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).