Shtëpia

Aktivitete

Dt. 11. 06. 2014. Promovohet libri i autorit prof. dr. Eqrem Zenelaj, "Diplomacia e Ismail Kemal Bej Vlorës - Rivalitetet e brendshme në Shqipëri dhe rruga e Pavarësisë 1912/13". Ekspozita me temë: "Shkodra me rrethinë, foto të viteve 1912-1917" në Bashki

Në sallën e konferencave tek Rektorati i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", u promovua libri: "Diplomacia e Ismail Kemal Bej Vlorës - Rivalitetet e brendshme në Shqipëri dhe rruga e Pavarësisë 1912/13", i autorit prof. dr. Eqrem Zenelaj.

Lexo

Dt. 03. 06. 2014. Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: “200 vjet me De Radën”

Ditën e martë, më dt. 03. 06. 2014, në Sallën e Konferencave të Bibliotekës Universitare, Departamenti i Letërsisë i Fakultetit të Shkencave Shoqërore dhe Instituti i Studimeve Albanologjike zhvilluan konferencën shkencore ndërkombëtare me temë: “200 vjet me De Radën”.

Lexo

Dt. 30-31. 05. 2014. “Kërkimi dhe edukimi - sfidat drejt së ardhmes” ICRAE 2014, konferencë shkencore ndërkombëtare e organizuar nga Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore.

Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizuan më 30-31 maj 2014 konferencën e dytë shkencore ndërkombëtare: “Kërkimi dhe edukimi – sfidat drejt së ardhmes” ICRAE 2014. (Research and education – challenges towards the future).

Lexo

Dt. 27.05.2014. Diskutim i hapur me pedagogët dhe studentët e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për reformat në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor.

Në sallën e konferencave të rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua një takim i zgjeruar i përfaqësuesve të komisionit për reformat në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Në këtë veprimtari u hodh për diskutim raporti i parë që lidhet me këto reforma.

Lexo

Faqet