Shtëpia

Aktivitete

Dt. 18.11.2015. Promovohen veprat e prof. dr. Shefik Osmanit

Ditën e mërkurë, më datë 18 nëntor 2015, ora 11:00, në sallën e konferencave pranë Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u promovuan veprat e prof. dr.

Lexo

Dt. 17. 11. 2015. Shfaqet filmi dokumentar: “Kujtesa e një vendi që harroi të harronte”

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me Institutin për Demokraci Media dhe Kulturë dhe Konrad Adenauer Stiftung, organizuan në Bibliotekën Shkencore Universitare shfaqjen e filmit dokumentar : “Kujtesa e një vendi që harroi të harronte” .

Lexo

Dt. 11.11.2015. Prezantim i rezultateve të së parës shkollë verore rajonale për biodiversitetin (RSSB)

Ditën e mërkurë, më 11 nëntor 2015, ora 10:00, në sallën e konferencave të Bibliotekës Shkencore Universitare, u bë prezantimi i rezultateve të së parës shkollë verore rajonale për biodiversitetin (RSSB) rreth vlerave ekonomike të shërbimeve të ekosistemit të liqenit.

Lexo

Dt. 6-8.11.2015. Konferenca shkencore ndërkombëtare: “Harmonizimi i studimit mjedisor dhe mësimdhënia me politika të qëndrueshme”.

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me Shoqatën Mjedisore Ballkanike (Balkan Environmental Assocatiation, B.EN.A) organizuan më 6-8 nëntor 2015 konferencën e tretë shkencore ndërkombëtare: “Kërkimi dhe edukimi në shkencat natyrore” të fokusuar tek tema: “...

Lexo

Faqet