Department of Business- Administration

 Dr. Ardita (Sokoli) BORIÇI: Head of Department
 e-mail : arborici@unishk.edu.al

1 Prof.as Ardita (Sokoli) Boriçi Head of Department arborici@unishk.edu.al
2 Prof.as Albana (Begani) BORIÇI Vice Dean aborici@unishk.edu.al
3 Prof.dr. Sadije (Kruja) BUSHATI Member sbushati@unishk.edu.al
4 Dr. Emirjeta BEJLERI (Memaj) Member emema@unishk.edu.al
5 Dr. Arjola  (Dergjini) HALLUNI Member adergjini@unishk.edu.al
6 Dr. Brikenë (Kapisyzi) DIONIZI Member bdionizi@unishk.edu.al
7 Dr. Ylvije (Boriçi) KRAJA Member ykraja@unishk.edu.al
8 Dr. Mario ÇURÇIJA Member mcurcija@unishk.edu.al
9 Dr. Nevila (Brahimi) MEHMETAJ    Member nmehmetaj@unishk.edu.al
10 Dr. Alba BERBERI (Mirashi) Member aberberi@unishk.edu.al
11 Ph.D cadidate Elvisa DRISHTI Member edrishti@unishk.edu.al
12 Dr.    Terezina (Pepa) HILA Guest professor  
13 Dr. Ndriçim ÇIROKA Part-time member  
14 Ph.D cadidate Adisa BALA Part-time member  
15 Ph.D cadidate Jasmina LUMANAJ Part-time member  
16 Ph.D cadidate Suela (Ulqinaku) SHPUZA Part-time member  
17 Lecturer Albjona (Hoxha) SELIMI Part-time member  
18 Lecturer Anila (Gërdoçi) TOÇILLA Part-time member  
19 Lecturer Arben HAVERI Part-time member  
20 Lecturer Atrida FISHTA Part-time member  
21 Lecturer Iva FERKETI Part-time member  
22 Lecturer Jetmir MUJA Part-time member  
23 Lecturer Julinda  BALA Part-time member  
24 Lecturer Lunida SUKRAJA Part-time member  
25 Lecturer Valbona PAJA Part-time member  
26 Lecturer Blerina HALILAJ Part-time member  
27 Lecturer Senida (Kruja) MESI Part-time member  
28 Lecturer Luigjina PALUSHAJ Part-time member  


 
Adresa e-mail :

Sadije BUSHATI
sbushati@unishk.edu.al

Emirjeta MEMA
emema@unishk.edu.al

Albana BORIÇI
aborici@unishk.edu.al

Arjola DERGJINI
adergjini@unishk.edu.al

Ardita BORIÇI
arborici@unishk.edu.al

Edlira GJURAJ
egjuraj@unishk.edu.al

Ylvije KRAJA
ykraja@unishk.edu.al

Alba BERBERI
aberberi@unishk.edu.al

Nevila MEHMETAJ
nmehmetaj@unishk.edu.al

Mario ÇURÇIJA
mcurcija@unishk.edu.al

Brikene DIONIZI
bdionizi@unishk.edu.al

 

Email address:

Prof.dr. Sadije Bushati
sbushati@unishk.edu.al

Emirjeta MEMA
emema@unishk.edu.al

Albana BORICI
aborici@unishk.edu.al

Arjola DERGJINI
adergjini@unishk.edu.al

Ardita BORICI
arborici@unishk.edu.al

Edlira GJURAJ
egjuraj@unishk.edu.al

Ylvije KRAJA
ykraja@unishk.edu.al

Alba BERBERI
aberberi@unishk.edu.al

Nevila BRAHIMI
nbrahimi@unishk.edu.al

Mario CURCIJA
mcurcija@unishk.edu.al

Brikene DIONIZI
bdionizi@unishk.edu.al