Shtëpia

Njoftime në faqen kryesore

20
Tet

Bazuar në Udhëzimin nr.23.datë 16.10.2017 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë udhëzoj Fakultetet dhe sekretaritë mësimore për procedurat që do të zbatojnë në Raundin e tretë të...

17
Tet

Bazuar në Udhëzimin nr.23.datë 16.10.2017 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë kanë të drejtën të aplikojnë për programin e preferuar të studimit:

23
Gsh

Njoftohen kandidatët nga republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar,...

10
Gsh

Njoftohen  studentët, që për pjesmarrjen në provimet e sezonit të vjeshtës  duhet të regjistrohet on-line në portalin e USH.

22
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdherin e Ministrit të Arsimit  si dhe Urdhërin e Rektorit "PËR FILLIMIN E PROÇESIT TË ZGJEDHJEVE JASHTË RADHE DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË TYRE PËR DISA AUTORITETE DREJTUESE NË...

Faqet