Shtëpia

Zgjedhjet për këshilla studentore - Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Fakulteti i Shkencave te Edukimit

Anetare per Komisionin Zgjedhor ne Fakultet

Emer mbiemer

Data e lindjes

email

ID

Fatlum Beqiri

03 mars 1993

fatlum1993@hotmail.com

031409283

Arvit Harapi

28 shkurt 1996

arvit_96@hotmail.com

032452254

Artan Kalaja

Dekan i studenteve

artankalaja@yahoo.com

 

 

 

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Anetare per Komisionin Zgjedhor ne Fakultet

Emer mbiemer

Data e lindjes

email

ID

Benardeta Gramshi

02 dhjetor 1998

benardeta12@gmail.com

033038283

Mario Shkreli

23 maj 1998

shkrelimario42@gmail.com

032692567

Sebastjan Mjekaj

Dekan i studenteve

sebastjan.mjekaj@gmail.com

 

 

 

Fakulteti i Shkencave Shoqerore

Anetare per Komisionin Zgjedhor ne Fakultet

Emer mbiemer

Data e lindjes

email

ID

Vinçens LLeshi

29 nentor 1996

vinceslleshi996@gmail.com

032301800

Xhesael Danaj

26 nentor 1997

Xhesael.danaj1@gmail.com

032960752

Bresena Kopliku

Dekan i studenteve

bresena@yahoo.com

 

 

 

Fakulteti i Drejtesise

Anetare per Komisionin Zgjedhor ne Fakultet

Emer mbiemer

Data e lindjes

email

ID

Klotolda Ulndreaj

23 prill 1995

klotildaulndreaj@gmail.com

032044453

Silvana Marku

13 tetor 1998

silvamarku@gmail.com

033005385

Rosalba Basho

Dekan i studenteve

rbasho@unishk.edu.al

 

 

 

Fakulteti Ekonomik

Anetare per Komisionin Zgjedhor ne Fakultet

Emer mbiemer

Data e lindjes

email

ID

Mario Ndreca

17 qershor 1996

mario97ndreca@gmail.com

032290431

Ehsen Begani

08 dhjetor 1996

ehsenbegani@gmail.com

032603116

Mario Curcija

Dekan i studenteve

mcurcija@gmail.com

 

 

 

Fakulteti i Gjuheve te Huaja

Anetare per Komisionin Zgjedhor ne Fakultet

Emer mbiemer

Data e lindjes

email

ID

Lamela Blinishta

17 korrik 1998

lamelablinishta@yahoo.com

033046913

Amra Brahimi

26 mars 1997

Amrabrahimi84@gmail.com

032214050

Ilda Erkoçi

Dekan i studenteve

ierkoci@unishk.edu.al

 

 

 

Universiteti i Shkodres “Luigj Gurkuqi”

Anetare per Komisionin Zgjedhor ne Institucion

Emer mbiemer

Data e lindjes

email

ID

 

Juled Doniku

04 dhjetor 1996

donikuj@gmail.com

032129393

FSHE

Dritan Qafarena

01 janar 1997

dritanqafarena@hotmail.com

032043623

FSHN

Ornela Dragjoshi

31 mars 1998

ori.dragjoshi@gmail.com

033058389

FSHN

Eugena Bisha

Pedagoge

ebisha@unishk.edu.al

 

FD

Julian Kraja

Dekan i studenteve

julikraja@yahoo.com

 

 

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).