Shtëpia

Takim me Young European Federalists

Takim me temë: Bashkimi Europian, zgjerimi dhe adoptimi i acquis communautaire.

Me pjesëmarrjen e një përfaqësie nga "Young European Federalists"

Paneli

  1. 11:00-11:15 Roland Dodani (Dekan Fakulteti i Drejtësisë)
  2. 11:15-11:30 Arenca Trashani (ish-Ministre e Integrimit Europian, anëtare e Departamentit të së Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane)
  3. 11:30-11:50 Peter Osten (First President of JEF Europe)
  4. 11:50-12:10 Moritz Kehr (Bord member of JEF)
  5. 12:10-12:20 Jakob Peters (European Studies Magdeburd University)

Takimi Organizohet ditën e premte datë 11.05.2018 Pranë sallës së konferencave Biblioteka e USH-së ora 11:00

Takimi i drejtohet kryesisht studentëve të Fakultetit të Drejtësisë.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).