Shtëpia

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

UNIVERSITETI I SHKODRËS  "LUIGJ GURAKUQI"

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. Rendor

 Data e regjistrimit të kërkesës

 Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

 Statusi i   kërkesës

 

 Tarifa

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).