Shtëpia

Plotësimi i Kërkesës së diplomës nga studenti

Diploma  (Studenti nga web)

Ky manual përshkruan hapat që duhet të realizojë një diplomant për të plotësuar kërkesën e tij të diplomës dhe detaje të punës së tij për diplomim.

 1. Studenti log-het në faqen e tij dhe klikon në menu “Diploma”

 1. Në faqe shfaqen detajet e datës së diplomës, dhe për të plotësuar informacionet shtesë të mbrojtjes klikoni “Ndrysho kërkesën”

            

 1. Në faqen në vazhdim ju shfaqen një listë të detajeve që do plotësoni, ndaj klikoni “Mbrojtja e diplomës”:

     

 1. Në faqen në vijim, përderisa është sekretaria ajo që iu ka caktuar datën e provimit/mbrojtjes së tezës është e domosdoshme që të mos zgjidhni asnjë datë tjetër, e të vazhdoni me përpara:

           

 1. Në vijim shfaqen kontrollet që nevojiten për të plotësuar kërkesën. Nëse një nga këto kontrolle nuk përmbushet nuk mund të procedohet më tej me kërkesën, ndaj kontaktoni me sekretarinë.

             Studenti I ka plotësuar kushtet, ndaj klik “Përpara”

          

 1. Vazhdohet me ‘Përpara’:

   

 1. Plotësohen detajet e punimit të tezës. Tek fusha veprimtaria e specialitetit, specifikoni se me cilën fushë studimore (lëndë) lidhet tema që keni punuar:

    

 1. Në vijim duhet të shtoni relatorin, udhëheqenin e diplomës:

 

           

           

 1. Zgjedh pedagogun e klik “Perpara” (Nëse ka pedagog me mbiemër të njejtë do dali një listë pedagogësh dhe ju do zgjidhni tuajin)

     

 1. Nëse s’keni më relatorë, klik “përpara” në të kundërt I shtoni të gjithë relatorët:

   

 1. Lexoni tabelën përmbledhëse, nëse keni saktë, konfirmoni me Përpara, në të kundërt “Kthehu pas”

          

 1. Në këtë faqe do ngarkoni punimin tuaj të diplomës, e dokumenta të tjera të kërkuara nga universiteti:

          

         

 1. Pasi plotësoj fushat e kam ngarkuar dokumentin, klikoj ”Përpara”

            

 1. Në faqe më shfaqet dokumenti I ngarkuar. Mund të shtoj një document të ri ose klikoj ‘Përpara’ nëse kam përfunduar.

            

 1. Nëse nuk keni temë në grup klikoni “Përpara”

 

 1. Konfimoni kërkesën nëse gjithcka është në rregull

            

 1. Me kaq keni mbaruar, dhe mund të ktheheni tek vitrina:

            

 

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).