Department of International and European Right

Dr. SENADA REÇI,  Head of the Department
e-mail :  sreci@unishk.edu.al

1. Dr.  Senada REÇI Head of the Department sreci@unishk.edu.al
2. Dr. Roland DODANI Dean rdodani@unishk.edu.al
3. Dr.  Adrian LEKA Member aleka@unishk.edu.al
4. Ph.D candidate Arenca TRASHANI Member atrashani@unishk.edu.al
5. Lecturer Rosalba BASHO Member rbasho@unishk.edu.al
6. Ph.D candidate Eugena BISHA Member ebisha@unishk.edu.al
7. Ph.D candidate Merisë RUKAJ Member mrukaj@unishk.edu.al
8. Prof.as.dr. Endri PAPAJORGJI Guest professor   

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students