Department of Civil Right

Dr. Sander BECI, Head of the Department 
e-mail :  sbeci@unishk.edu.al

1. Dr. Sander BECI Head of the Department sbeci@unishk.edu.al
2. Prof.as.dr. Florian BJANKU Member fbjanku@unishk.edu.al
3. Dr. Idlir DUHANXHI Member iduhanxhi@unishk.edu.al
4. Dr. Yllka RUPA  Member yrupa@unishk.edu.al
5. Lecturer Roland ILIA Member rilia@unishk.edu.al
6. Lecturer Florida ARRINAJ Member farrinaj@unish.edu.al
7. Lecturer Xhuana (Keqaj) ABAZI Member xhuanakeqaj@unishk.edu.al
8. Ph.D candidate Greta BARDELI Part-time member gbardeli@unishk.edu.al
9. Prof.as.dr.. Endri PAPAJORGJI Guest professor  
10. Lecturer Irida SELHANI Part-time member  
11. Lecturer Eraldo SMAÇI Part-time member  
12. Lecturer Mikeljan SHKALLA Part-time member   

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students