Shtëpia

Data e provimit te formimit Bachelor dhe Master Shkencor FDR. Sezoni i vjeshtës, viti akademik 2016-2017

Fakulteti i Drejtësisë do të zhvillojë provimin e MSC me daten 02.10.2017 ora 12:00 dhe provimin Bachelor kohe e plote dhe part-time me daten 03.10.2017 tetor ora 12:00.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).