Shtëpia

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 67 viti 2017

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi”

BULETIN SHKENCOR

Seria e shkencave shoqërore

Viti XLVII i botimit

Shkodër, 2017

REDAKSIA

Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI, Sekretar shkencor - Prof. as.dr. Nevila DIBRA, Anëtarë - Prof. dr. Mimoza PRIKU, prof. dr. Tomor OSMANI   –    Profesor Emeritus, prof. dr. Alfred ÇAPALIKU, prof.as.dr.Alma HAFIZI.

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:

Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:

Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi

Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Edukimit Tel/fax: 0035522243747

LEXO:

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).