Shtëpia

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 11 viti 2017

UNIVERSITETI I SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”

BULETIN SHKENCOR

Seria e shkencave ekonomike               

Viti XI , 2017    

Shkodër, 2017

REDAKSIA

Prof. dr. Elez Osmani (kryeredaktor) Dr. Arjola Halluni (Dergjini) (sekretare shkencore)

Prof. dr. Arjeta Troshani, prof. as. dr. Brilanda Bushati,  prof. as. dr. Blerta Dragusha, prof.as.dr. Albana Begani,

prof. as. dr. Ardita Boriçi (anëtarë)               

DREJTOR I  REVISTËS           

Prof. dr. Adem BEKTESHI   

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:  

Arta Bajrami                           

Pronë letrare e  Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”   

Adresa e redaksisë:  Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”                                                      

Redaksia e Buletinit Shkencor

Seria e shkencave ekonomike                          

Tel fax: 00355 22800651

LEXO !

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).