E-mail

E-mail of University of Shkodra "Luigj Gurakuqi" .

Access

Student's account

Register and view your profile.


Access

Weather forecast

Powered by the team of learning technique.

Weather

BUSH

Scientific Library of University of Shkodra, "Luigj Gurakuqi" .

Webpage of BUSH

F.A.Q

Cilat janë procedurat e regjistrimit në Ciklin e Dytë?

Sipas, VKM Nr. 743, datë 05.09.2013 për "Kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në Institucionet ...Lexo

Procedurat për regjistrim të studentëve në ciklin e parë të studimeve

Udhëzim Nr. 39, datë 14/08/2013 "Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë ...Lexo

Cilat kategori studentësh paguajnë më pak apo përjashtohen prej tarifës së shkollimit?

Kandidatët që do të fitojnë të drejtën në një program studimi të ciklit të dytë, “Master Profesional”, “Master i Shkencave”...Lexo

Si veprohet kur ke gabim gjeneralitetet në diplomë?

Për studentin i cili na ka thënë që ka gabim emrin e babait në diplomë, është e vërtetë që regjistrimi bëhet mbi bazën ...Lexo

 

PARTNER

University of Warsaw
Universiteti i Prishtinës
University of Graz
University of Florence
University of Belgrade
University of Gaziantep
University of Pécs
Metropolitan State University of Denver
Agora University of Oradea