Shtëpia

Njoftime

10
Pri

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në mbështetje të ligjit me Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e  arsimit të lartë, në Republikën e  Shqipërisë...

17
Kor

Udhëzim për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të pare të studimeve, në programet e studimeve me karakter professional si dhe në programet e integruara të ciklit të...

17
Kor

Datat e riprovimeve shtator 2018, për studentët e viti akademik 2017-2018

 

11
Kor

Bashkangjitur do te gjeni dokumentin!

09
Kor

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Vechta, Germany in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 1 scholarship in the...

29
Qer

Qendra e Personel Rekrutimit, do të rekrutojë kandidatë për të ndjekur studimet për Përgatitjen e Oficerit të Ri në Akademinë e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, për vitin...

29
Qer

Bashkangjitur gjeni vendimin Nr. 244, datë 28.06.2018 "Për ndryshimin e strukturës së proçesit mësimor të vitit akademik 2017-2018"

28
Qer

Në kuadrin e veprimtarive kushtuar 550 - vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar, Skënderbeut,

Faqet