Vende të lira Semestri i parë, viti akademik 2016-2017

1. Apliko online për lektor/e në FGJH, Departamenti i Romanistikës.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit
2. Apliko online për lektor/e në FGJH, Departamenti i Gjermanistikës.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit
3. Apliko online për lektor/e në FSHN, Departamenti i Fizikës.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit
4. Apliko online për lektor/e në FSHN, Departamenti i Matematikës.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit
5. Apliko online për lektor/e në FSHN, Informatikë.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit
6. Apliko online për lektor/e në FSHSH, Departamenti i Letërsisë, Gazetari-komunikim.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit
7. Apliko online për lektor/e në FSHE, Departamenti Arteve.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit
8. Apliko online për lektor/e në FSHE, Departamenti i Edukimit Fizik e sporteve.
 
Njoftim  zyrtar Vendimi për fituesit

 

Kritere të përgjithshme përjashtuese :

  • Nota mesatare e përgjithshme e studimeve të ciklit të parë, duhet të jetë jo më e ulët se 8.5.
  • Nota mesatare e përgjithshme e studimeve të ciklit të dytë, duhet të jetë jo më e ulët se 8.5.
  • Aplikanti duhet të ketë përfunduar ciklet e studimeve universitare, në fushën ku aplikon.
  • Preferohen kandidatët me doktoraturë.
  • Aplikantët që bëjnë deklarime jo të verteta skualifikohen.

 

Dorëzimi i dosjeve të aplikantëve duhet bërë brenda 15 ditëve nga publikimi i njoftimit në faqen zyrtare të USH, tek zyra e Burimeve njerezore ne USH. 

Lista e kandidatëve që kanë aplikuar deri tani!