Promovohet libri i autorit prof. dr. Eqrem Zenelaj, "Diplomacia e Ismail Kemal Bej Vlorës - Rivalitetet e brendshme në Shqipëri dhe rruga e Pavarësisë 1912/13". Ekspozita me temë: "Shkodra me rrethinë, foto të viteve 1912-1917" në Bashkinë e Shkodrës.

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students