BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 67 viti 2017

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi”

BULETIN SHKENCOR

Seria e shkencave shoqërore

Viti XLVII i botimit

Shkodër, 2017

REDAKSIA

Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI, Sekretar shkencor - Prof. as.dr. Nevila DIBRA, Anëtarë - Prof. dr. Mimoza PRIKU, prof. dr. Tomor OSMANI   –    Profesor Emeritus, prof. dr. Alfred ÇAPALIKU, prof.as.dr.Alma HAFIZI.

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:

Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:

Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi

Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Edukimit Tel/fax: 0035522243747

LEXO:

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students