“Java XIV e gjuhës italiane në botë” filloi me promovimin e librit “Prometeu në Shqipëri” i autorit Mauro Geraci

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students