BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 67 viti 2017

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi”

BULETIN SHKENCOR

Seria e shkencave të edukimit

Viti XLVII (67) 2017

Shkodër, 2017

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Vehbi HOTI, Profesor Emeritus Sekretar shkencor - Prof. dr. Gëzim DIBRA Anëtarë - Prof. dr. Njazi KAZAZI, prof. as. dr. Fatos KOPLIKU, prof. as. dr. Paulina HOXHA, prof. dr. Suzana GOLEMI, Doc . Zenel LOHJA

DREJTOR I REVISTËS

Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:

Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:

Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi

Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Edukimit Tel/fax: 0035522243747

LEXO:

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students