Shtëpia

Njoftime

30
Mar

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për Buletinin Shkencor  seria  e Shkencave te Edukimit pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit, të Universitetit të Shkodrës...

30
Mar

DATAT E RIPROVIMEVE - Fakulteti i Shkencave Shoqerore,

Semestri i dytë.

Viti akademik 2017-2018

29
Mar

DATAT E RIPROVIMEVE Fakulteti Drejtesise Programi i Studimit  “JURIDIK”

Viti akademik 2017-2018

28
Mar

2-nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON TECHNICAL MEDICAL SCIENCES

Research and Education in Medical Sciences

28
Mar

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Vechta, Germany in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 2 scholarships in...

28
Mar

Go Styria is a scholarship program for master and doctoral students as well as Post Docs interested in a short term...

20
Mar

Datat e riprovimeve, sezoni prill-maj, për FGJH viti akademik 2017-2018

 

Faqet